Loading...

Под председателството на зам.-министър Ирина Щонова се проведе редовно заседание на Експертна група „Нефинансов сектор“

Под председателството на зам.-министър Ирина Щонова се проведе редовно заседание на Експертна група „Нефинансов сектор“

Планира се изготвянето на насоки за коректно преизчисляване на цените от лева в евро. Те ще се разработват от Експертна работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Председател на Работната група е заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, а това е второто поред редовно заседание.

Подготвят се правила за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който двете валути ще бъдат официално разплащателно средство, както и за адаптиране на счетоводната, данъчната, логистичната, стоковата и други системи за работа с еврото.

Целта на дейността на Работната група е да улесни бизнеса в процеса на преминаване от лев към евро чрез събиране на опит на други държави в тази област и изготвяне на списък на необходимите действия и график за тяхното прилагане.

Допълнително ще бъдат организирани работни подгрупи, които да обсъждат отделните теми. Ще бъде изпращана и информация на бизнеса относно работата на останалите Работни групи, чиято дейност е свързана с въвеждането на еврото.

В Работната група участват представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, БСК, БТПП, КРИБ, Българската асоциация по информационни технологии, Сдружението за модерна търговия, Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства и други организации и фирми.

Споделете