Loading...

Подготвя се нов закон за обществените поръчки, съобщи министър Лукарски на среща с австрийски инвеститори

Подготвя се нов закон за обществените поръчки, съобщи министър Лукарски на среща с австрийски инвеститори

„Закона за обществените поръчки е може би най-често променяният и това създава усещане за нестабилност. Надявам се да сме готови с изцяло нов закон през втората половина на 2015 г., който да не бъде променян повече“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща вчера с представители на Австрийския бизнес кръг в България, които поставиха въпроси, свързани с недостатъците на сега действащия закон. „Вече е сформирана междуведомствена група под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев и се работи по изготвянето на проекта на закона. „Отворени сме за конструктивни предложения от ваша страна, така че новият закон да е наистина устойчив“, допълни министър Лукарски. Той подчерта, че въвеждането на електронни поръчки е сред основните приоритети на Министерство на икономиката и е една от мерките, които ще доведат до преодоляване на корупцията и значително повишаване доверието на чуждестранните компании в България.

На срещата министърът представи основните насоки, в които ще работи Министерство на икономиката, така че да се създадат възможности за реализиране на пълния потенциал в двустранните търговско-икономически и инвестиционни отношения на България, както с Австрия, така и с други водещи партньори. Той посочи, че в момента България се намира в благоприятно положение, тъй като нестабилната ситуация в Гърция създава предпоставки за пренасочване на инвестиции към страната ни. Министър Лукарски подчерта, че за повишаване на инвестиционния интерес към България е необходимо да бъдат проведени сериозни реформи. На първо място той постави съдебната реформа. На второ място според министъра е намаляването на административната тежест и въвеждането на електронно управление. Той изрази своята надежда още през 2015 г. да има сериозен напредък на работата по електронно правителство, като ще се ползва и опита на Австрия, която е лидер в ЕС в това отношение.

На срещата представители на австрийския бизнес повдигнаха въпроса за възможностите, които се създават по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ през новия програмен период. Министър Лукарски посочи, че големите компании ще могат да участват в процедурите по приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и в мерките за енергийна ефективност, които са част по приоритетна ос 3. Общият бюджет на оперативната програма е 1,39 млрд. евро, а първата процедура се очаква да стартира през март т.г.

Въвеждането на дуалната форма на обучение също бе сред повдигнатите теми от страна на австрийските компании. Те изразиха своето безпокойство от липсата на квалифицирани кадри, особено в сектори като търговия и металообработване. В тази връзка министър Лукарски сподели, че тези притеснения са изразявани многократно и от работодателските организации и българския бизнес. По негово мнение е необходимо да бъдат направени законодателно промени, които да регламентират въвеждането на дуалната система, като изрази своята надежда това да се случи до края на годината.

Министър Лукарски увери участващите, че за него е от изключително значение да се поддържа отворена и конструктивна дискусия с представителите на чуждестранни компании в България. С цел избягване на административните проблеми, които често възпрепятстват тези инвеститори той заяви, че е на разположение заедно с екипа си и с изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев да оказва персонално съдействие за привличането на нови инвестиции и разширяване на вече съществуващите. На срещата стана ясно, че през тази година се очаква и нова австрийска инвестиция в размер на 120 млн. евро.

Споделете