Loading...

Подготвят се нови застрахователни продукти за насърчаване износа на българските производители

В рамките на общата политика за насърчаване на износа и развитието на малките и средни предприятия, Министърът на икономиката Божидар Лукарски чрез „Българската агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ) ще подготви нови застрахователни продукти, с които ще се подкрепят българските износители на международните пазари и ще ги предпазят от рискове.

БАЕЗ, съвместно с Министерството на икономиката, ще въведе нов продукт за малките и средни предприятия, предназначен за фирми с малък експортен опит. Основните параметри на продукта включват по-бърза и улеснена процедура за кандидатстване и одобрение, както и консултация за финансовото състояние и надеждността на чуждестранния партньор. Възможност да се застраховат ще имат сделки с период на отсрочването до 180 дни. Рисковете по експортните сделки ще могат да се финансират със застрахователната полица на БАЕЗ.

БАЕЗ ще предложи и продукт за по-големи компании – износители с опит, които разполагат със система за постоянна оценка на кредитния риск и поддържат добра база с информация за история на плащанията на техните чуждестранни контрагенти. На тези компании БАЕЗ ще предостави по-гъвкави условия, отговарящи на спецификите на рисковете, свързани с компанията, бизнеса и индустрията. Ще бъдат покривани сделки с отсрочване на плащането до 24 месеца, като фирмите ще могат да получат покритие на търговски и/или политически рискове за над 150 държави. Основните параметри на продукта включват по-улеснена процедура за кандидатстване, по-ниска застрахователна премия и допълнителни бонуси при застраховане на по-големи търговски обороти.

В рамките на мерките за насърчаване на бизнеса ще бъде отделено и внимание на региони със сложна политическа обстановка. За такива пазари ще бъде въведена «Застраховка на търговски и политически риск». Продуктът предоставя едновременно покритие както на търговските, така и на политическите рискове по експортни сделки. Едновременното покритие на търговските и политическите рискове по сделките предоставя цялостна стабилност на дейността на износителя.

Новите услуги ще гарантират получаване на плащането по външнотърговските сделки и ще дадат възможност износителите да работят при по-облекчени и конкурентни условия. Експортът на български компании може да бъде облекчен от гледна точка на авансово плащане, предоставянето на допълнителни гаранции и издаването на акредитиви. Така фирмите ще могат по-ефективно да управляват своята ликвидност, като в същото време ще могат да получат и допълнително оборотно финансиране чрез прехвърляне на полицата в полза на тяхната обслужваща търговска банка. Чрез застраховане на плащанията износителите могат да увеличат обема на бизнеса си и да намаляват риска по външнотърговската сделка и са защитени от финансови сривове.

Свързана медия

Споделете