Loading...

Подкрепата към малките и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността и специализация във високотехнологични производства – стратегически цели на Mинистерство на икономиката и индустрията

Подкрепата към малките и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността и специализация във високотехнологични производства – стратегически цели на Mинистерство на икономиката и индустрията

Подкрепа към малките и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността и специализация във високотехнологични производства, са стратегическите цели, по които работи Министерството на икономиката и индустрията. Това заяви заместник-министър Димитър Данчев днес при откриването на форума „Възможности и предизвикателства на екологичния преход за малките и средни предприятия, предприятия на социалната икономика, занаятите, свободните професии“.

Навлизането на цифровизацията в икономиките и в обществения живот налага фундаментални промени в бизнес моделите и изисква от предприятията бърза трансформация и по-висока степен на опазване на околната среда, за да продължат да бъдат успешни, каза зам.-министър Данчев. Според него са необходими политики и интервенции, които да подкрепят бизнеса и специално малките и средните предприятия в този преход, и за създаване на устойчива и конкурентноспособна икономика, генерираща работни места и просперитет.

Заместник-министър Данчев представи пред участниците във форума акценти от разработената от Министерство на икономиката и индустрията Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 г. В нея специално внимание е отделено на приоритетните области „Околна среда“ и „Дигитализация и умения“, за които са заложени мерки в подкрепа на малките и средни предприятия, като въвеждане на дигитални технологии за автоматизация и роботизация на производствените процеси, по-добро интегриране в европейските вериги на стойността, в контекста на кръговата икономика, подобряване на ресурсната ефективност и екологичните показатели, производство и дистрибуция на зелени продукти.

Бизнесът е изправен пред много предизвикателства – ниска производителност на труда, остарели технологии, недостатъчни дигитални и технологични умения и компетентности, липса на ресурси и знания в областта на ИКТ и зелената икономика. Изправени сме пред необходимостта с общи усилия да преодолеем нарушените вериги на доставки, високите цени на електроенергията и горивата и още много други трудности, каза зам. – министър Данчев. Той заяви, че Министерство на икономиката и индустрията ще продължи да бъде активен партньор на бизнеса като подкрепя малките и средни предприятия в усилията им да се развиват и използват прехода към кръгова икономика като възможност за растеж, привличане на инвестиции и излизане на нови пазари.

Събитието се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и бе открито от Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Участие в него взеха Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, Цъюн Цзо, управляващ директор на Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO), Дирекция за програми, партньорства и координация на място, представители на Европейската комисия, Ален Койор, председател на секция “Единен пазар, потребление и производство”, Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), представители на Европейския парламент, ОИСР, Организацията на ООН за промишлено развитие – UNIDO. Ще бъдат обсъдени теми за подпомагане на бизнеса, за преминаването към климатично неутрална икономика.

Споделете