Loading...

Подписване на Споразумение за сътрудничество

Уважаеми колеги,

Утре, 06.12.2021 г., в сграда на Министерството на икономиката на ул. Славянска №8, в 11:30 ч. ще се подпише Споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката, съвместно с Министерството на туризма и Министерството на културата. С този документ се поставя началото на общи усилия за развитието на креативните и рекреативни индустрии на България.
По време на церемонията ще бъде представен новосъздаденият Експертен консултативен съвет. След подписване на Споразумението ще бъдат наградени и най-успешните проекти в сферата на културните, творческите и рекреативните индустрии в тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ по програма ОПИК 2014-2020 г.

Заповядайте!

Споделете