Loading...

Покана за участие в тръжни процедури по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“

Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ отвори две тръжни процедури в направление Космос:

Първата тръжна процедура е насочена към дейности свързани с експерименти изискващи агрегиране на нано и куб сателитни носители.

Дата на отваряне на тръжната процедура е 02.08.2019 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 13.10.2019 г.

Проектна стойност: до 500 KEURO.

Проектните предложения се подават на страницата на Европейската космическа агенция:

ESA EMITS – AO9985 – http://emits.esa.int

AO9985: IOD/IOV PROJECT ACTIVITIES RELATED TO EXPERIMENTS REQUIRING AGGREGATION ON A NANOSAT / CUBESAT CARRIER.

Втората тръжна процедура е насочена към дейности свързани с микро и мини сателитни носители.

Дата на отваряне на тръжната процедура е 02.08.2019 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.10.2019 г.

Проектна стойност: до 500 KEURO.

Проектните предложения се подават на страницата на Европейската космическа агенция:

ESA EMITS – AO9984 – http://emits.esa.int

AO9984: MICRO SAT/MINI SAT CARRIER

Споделете