Loading...

Правителството прие процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България

Министерският съвет прие правила за провеждане на националната процедурата за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България. Изграждането на ЕЦИХ е в подкрепа на цифровата трансформация на държавите от Европейския съюз чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

Ролята на бъдещите Европейски цифрови иновационни хъбове е да предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност. Хъбовете за цифрови иновации трябва да предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

Пакет от документи за кандидатстване:

1. Насоки за кандидатстване – Национален подбор за избор на ЕЦИХ, програма “Цифрова Европа 2021-2027 г.;

2. Зявление за участие (Приложение А);

3. Декларация (Приложение Б);

4. Бизнес стратегия (Приложение В).

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0

*Актуализация: 4 февруари 2021 г.

Споделете