Loading...

Предлагаме високи технологии на Узбекистан

Предлагаме високи технологии на Узбекистан

„Основен приоритет в икономическата политика на българското правителство е насърчаването и ускоряването на инвестициите и иновациите. България има готовност за доставки на узбекския пазар на високотехнологични продукти в редица сектори като строителна механизация, фармацевтика, електрическо оборудване и др.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на откриването на българо-узбекски бизнес форум в Ташкент. Събитието се провежда в рамките на официално посещение на българска делегация в Узбекистан за участие в четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съпредседателствана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова от българска страна. Участие във форума взеха и представители на над 20 български компании, които търсят нови възможности на узбекския пазар.

„Провеждането на този форум показва ясно наличието на интерес и от двете страни за засилване на взаимодействието между българския и узбекския бизнес и реализиране на пълния потенциал в двустранните ни търговско-икономически отношения“, посочи министър Лукарски. Министърът на външноикономическите връзки, инвестиции и търговия на Узбекистан Ельор Ганиев от своя страна призна, че стокообменът между България и Узбекистан в момента е скромен и не съответства на възможностите на двете страни. „Има много области от взаимен интерес и трябва да работим за увеличаване на обема и диверсификация на стокообмена“, заяви още той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова също изрази своята увереност, че между двете страни съществуват не само солидни традиции, но и сериозни възможности за икономическо сътрудничество. „Трябва да създадем успешни примери и като съпредседател на междуправителствената комисия бих искала да заявя подкрепата на българските институции за засилване на бизнес контактите между двете страни. Българският бизнес проявява значителен интерес да присъства на пазара в Узбекистан“, допълни тя.

В рамките на форума тримата министри очертаха редица области, в които съществува голям потенциал за увеличаване на стокообмена и привличане на инвестиции. По думите на министър Лукарски узбекският пазар създава перспективни за увеличаване износа на български стоки в сферата на парфюмерията и козметиката, мебелното производство, медицински, хирургически и стоматологични изделия, ветеринарна апаратура и др. Министър Ганиев подчерта интереса на узбекската страна от създаването на високотехнологични производства в свободните й зони, като покани българските компании да проучат конкретните възможности. Възможности по думите на министър Павлова съществуват и в селското стопанство, туризма, енергетиката и енергийната ефективност. Тя посочи още, че българските строителни предприятия имат капацитета да участват в големи инфраструктурни проекти в Узбекистан. Не на последно място сътрудничеството между двете страни може да бъде засилено и в контекста на амбициите на България да се превърне в газов хъб и връзка между газовите коридори между Европа и Азия.

За насърчаване на бизнес контактите и стокообмена между двете страни министър Лукарски отправи покана за участие на узбекски фирми на Международния панаир в Пловдив наесен. Ганиев пък отправи покана към наши фирми да участват в изложение за минните технологии през май.

По-късно министър Лукарски се срещна с неговата узбекска колежка Галина Саидова в Ташкент. По време на срещата стана ясно, че Узбекистан проявява интерес за внос на български технологии за преработвателната, текстилната и фармацевтичната промишленост.

Саидова обясни, че стремежът на Узбекистан е да обновява технологично производствените си мощности и да произвежда собствена преработена продукция, която да я прави независима от вноса. По тази причина се търсят съвременни технологии. Тя посочи още, че страната й си поставя за цел да се превърне в агроиндустриална държава. През последните 10 години Узбекистан отбелязва ръст на икономиката от средно 8%, а износът й вече достига 15 млрд. долара. Освен това са предприети структурни реформи, насочени към технологична модернизация на икономиката, като се създават промишлени предприятия за преработка на местата, където се произвежда селскостопанска продукция, както и в добивните райони. Друг приоритет в провежданата от Узбекистан политика е завършване на процеса по приватизация и развитие на инфраструктура, която да обслужва индустрията.

На срещата министър Лукарски отбеляза, че проведената Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съпроводена от двустранен бизнес форум са протекли при изключително висок интерес. По негови думи България е перспективен партньор, благодарение на поддържаната финансова и икономическа стабилност и постигнатия ръст от 3% на БВП, който е над средния за ЕС. Той призова узбекските туристи да се възползват от възможностите на нашите курорти.

„Тук сме с идеята да разширим търговско-икономическите връзки с Узбекистан, защото през последната година стокообменът ни отчита спад“, каза Лукарски. Той добави, че потенциал за това има и че страната ни може да предложи много технологични решения не само в областта на строителството, но и във фармацевтичната и текстилната промишленост, тъй като нашите технологии са конкурентни като цена и качество.

Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира с многократното нарастване на българския износ, съставен от промишлени стоки, като медикаменти, козметика, машини и апарати.

През 2014 г. стокообменът между двете страни отбеляза нарастване с 2.5 % спрямо 2013 г., българският износ нарасна с 3.4 %, а вносът отбеляза спад със 7.0 %.

През периода януари – ноември 2015 г. стокообменът между двете страни отбеляза намаление с 23.7 % спрямо същия период на 2014 г., българският износ отбеляза спад с 25.1 %, а вносът отбеляза спад със 7.4 %.

Свързана медия

Споделете