Loading...

Преминаването към кръгова икономика бе обсъдено на среща в Министерството на икономиката и индустрията

Преминаването към кръгова икономика бе обсъдено на среща в Министерството на икономиката и индустрията

Преминаването към кръгова икономика бе обсъдено на среща в Министерството на икономиката и индустрията. В разговора взеха участие представители на научните среди, Администрацията на Министерския съвет, Министерство на околната среда и водите и Министерство на иновациите и растежа. Домакин на срещата бе заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов.

„Реализирането на този процес ще спомогне за изграждането на устойчивост в дългосрочен план“, заяви Янко Топалов. Той добави още, че „участието на научните среди в плавното преминаване от линейна към кръгова икономика е ключово“.

Участниците в разговора дискутираха, че е много важно да бъде повишена информираността по въпросите, свързани със зеления преход, както и необходимостта компаниите да инвестират в тази сфера, което ще доведе до добавена стойност за собствения им бизнес. Бе коментирано още, че промяната в начина на мислене е от съществено значение, за да може тези бизнес идеи да се осъществят.

„Преминаването от линейна икономика към кръгова е съществена промяна в икономическия ред“, коментира зам.-икономическият министър и посочи, че „тази промяна трябва да обхване целия производствен цикъл – дизайн на продуктите, движението на материалните потоци, създаването на правилни стимули и правни структури за стимулиране на бизнес идеи“.

По време на срещата бе обсъдена приетата Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г. и Плана за действие към нея. Дискутирано бе, че е от изключителна важност научните среди да бъдат привлечени при взимането на решения на институционално ниво и техния опит да бъде прилаган в процеса по преминаване от линейна към кръгова икономика.

Споделете