Loading...

През 2018 г. стокообменът на България с федерална провинция Мекленбург-Предна Померания възлиза на 23,7 млн. евро

През 2018 г. стокообменът на България с федерална провинция Мекленбург-Предна Померания възлиза на 23,7 млн. евро

Главният секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров обсъди възможностите за разширяване на икономическото и външнотърговското сътрудничество със Стефан Рудолф, държавен секретар в Министерство на икономиката, труда и здравеопазването на федерална провинция Мекленбург-Предна Померания, Германия.

Влдимир Туджаров изтъкна, че външно-търговският стокообмен на България с федерална провинция Мекленбург-Предна Померания през 2018 г. възлиза на 23,7 млн. евро. Вносът от България възлиза на 5,3 млн. евро, а износът към България на 18,4 млн. евро. “Данните за стокообмена показват нуждата от по-усилена работа както от българска, така и от немска страна”, подчерта Туджаров.

По време на срещата бяха набелязани направления с потенциал за сътрудничество в области като научните изследвания, технологиите и иновациите, дигитализацията, ИКТ, корабостроене и автомобилната промишленост. “Има много немски компании в България, които инвестират и реинвестират не само в едно разширение на заводите си. Смятам, че немските компании се чувстват добре в страната ни като до голяма степен това се дължи на добрата икономическа среда”, посочи Туджаров.

От своя страна Стефан Рудолф отправи покана за посещение на провинция Мекленбург-Предна Померания и организирането на бизнес форум, както и срещи с представители на аутомотив клъстера.

Свързана медия

Споделете