Loading...

Продължава общественото обсъждане на Наредбата за лицата осъществяващи търговия с нефт и нефтени продукти

Продължава общественото обсъждане на Наредбата за лицата осъществяващи търговия с нефт и нефтени продукти

След серия от срещи с представители на работодателски и браншови организации, сдружения и отраслови камари, продължава общественото обсъждане на Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Подзаконовият нормативен акт днес бе публикуван на сайта на Министерството на икономиката и в срок от 14 дни всички заинтересовани страни ще могат да дадат предложения и бележки по него.

Припомняме, че бяха получени редица предложения от страна на земеделските производители, които бяха коментирани съвместно с експерти от Министерството на земеделието, храните и горите. Значителна част от получените предложения са залегнали в текста на подзаконовия нормативен акт, който вече е публикуван на интернет-страницата на министерството. Сред тях са формата на образците на заявлението, регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и на специалния регистър, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители и др.

Паралелно с това бяха организирани и обсъждания с представители на работодателски и браншови организации, сдружения и отраслови камари, а процесът по получаване на предложения по наредбата продължава и към момента.

Последните изменения в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход целят да направят подзаконовият нормативен акт работещ, без да се натоварва бизнеса с излишни административни изисквания.

Споделете