Loading...

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистиране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка със заседание на Министерски съвет от 08.06.2017г. Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистиране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства може да намерите на сайта на Министерство на финансите – https://www.minfin.bg/bg/page/578

Споделете