Loading...

Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри

Процедурата по наддоговаряне бе приета единодушно при първоначално заявените параметри

Процедурата по наддоговаряне по производствен капацитет бе приета единодушно при първоначално заявените параметри по време на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

„В Министерството на икономиката сме водени от идеята за публичност, прозрачност и скорост на всички наши действията по посока преодоляване на икономическата криза, както и от стремежа във всеки един момент да усещаме пулса на българската икономика и да търсим мерки за справяне с проблемите, стоящи пред нея“. Това изтъкна министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията, като подчерта, че тясната връзка с работодатели и синдикати е ключова за намирането на тези решения. В тази връзка всички теми, включени и приети в дневния ред на Комитета са предварително обсъдени и одобрени от тях.

Част от приетите днес решения бяха методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

За повече информация във връзка с останалите точки и решенията по тях, може да посетите страницата на ОПИК, където ще бъдат поместени в рамките на утрешния ден (18 септември 2020 г.)

Споделете