Loading...

Проведе се второ заседание на Експертния консултативен съвет

Проведе се второ заседание на Експертния консултативен съвет

Актуални теми за методи, анализи и политики за посрещане на кризата и за бъдещото развитие на икономиката, бяха предложени от страна на научните страни по време на второто заседание на Експертния консултативен съвет. Срещата беше водена от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. На нея присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и представители на научната общност и експерти от Министерството на икономиката.

По време на разговора стана ясно, че по голяма част от темите, икономическото ведомство вече има постигнат краен или частичен резултат. В тази връзка участниците в дискусията се фокусираха върху теми, които изискват определена конкретика и работа по тях. Това са области, свързани с бързорастящи предприятия, анализ от ефекта за „зелената сделка“, връзка между интелигентната специализация и кръговата икономика, както и анализ на въздействието на мерките за преодоляване на последствията от пандемията върху българската икономика.

В допълнение към тях и като продължение на вчерашното заседание на Националния икономически съвет (НИС), Министерството на икономика предложи още 2 актуални теми за работа и дискусия. Става въпрос за бъдещи мерки за насърчаване на инвестициите, включително на регионално ниво, както и облекчаване дейността на малките и средните предприятия в съответствие с европейската програма „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“.

В рамките на срещата двете страни се договориха да търсят взаимодействие по линия на аналитичната работа по актуализацията на ИСИС, както и взаимовръзка между Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), Стратегията за малките и средните предприятия, Стратегия за дигитализация и Стратегия за индустриите до 2030 г.

Участниците са обединиха около идеята за своевременното създаване на работни групи по конкретните теми.

Споделете