Loading...

Проверка на бензиноколонка откри ощетяващо крайния потребител количество бензин

Проверка на бензиноколонка откри ощетяващо крайния потребител количество бензин

Заместник – министърът на икономиката Даниела Везиева участва в проверка и препломбиране на бензиностанция в Пловдив, заедно с ръководството и експерти от Български институт по метрология (БИМ). Препломбирането започна днес по разпореждане на премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката Божидар Лукарски. При днешната проверка бе установено, че едната от двете колонки на бензиностанцията, която продава дизел отчита по-голямо количество от реалното. При зареждане в нивомер от 20 л. беше установено, че колонката отчита 100 мл. повече от реалното. Колонката беше спряна и обозначена със знак “Х” съгласно глава 4 на Наредбата за контрол на средствата за измерване. Другата колонка на бензиностанцията продаваща бензин беше препломбирана.

Зам.- министър Везиева обясни, че целта на започналото препломбиране е да се засили контролът върху количеството и качеството на горивата. Тя посочи, че на препломбиране подлежат над 11хил. бензино и газоколонки.

Препломбирането започна след като проверки на компетентните органи установиха нарушения при качеството и количеството на предлаганите на пазара горива. Зам.-председателят на БИМ Паун Илчев поясни, че целта на проверките е да се предотвратят нарушения, като например отчитане на зареждане на 60л. в резервоар за 50л.

По наредба собствениците на бензиностанции, при които има открито отклонение имат 14 дни за подаване на заявление за поставяне на нова пломба. Паун Илчев обясни, че най-честите нарушения са именно при честите ремонти на колонки, при които се поставят временни пломби, които не са калибровани от БИМ.

Свързана медия

Споделете