Loading...

Проверката на близо 11 000 разходомера по бензиностанциите в страната приключи в срок

10 862 са проверените по надлежния ред разходомери по бензиностанциите в страната в последния ден от поставения от премиера Бойко Борисов срок. По нареждане на икономическия министър Божидар Лукарски целият наличен ресурс на Български институт по метрология /БИМ/ беше мобилизиран и за 3 дни експертите успяха да изпълнят възложените инспекции. Затворени са 87 разходомера, за които са констатирани отклонения над нормата между отчитаното на колонките и реално зареденото гориво или е компрометирана целостта на пломбата. В началото на седмицата ще бъдат проверени още 138 разходомера, за които има предварително подадени по надлежния ред заявки и изготвен редовен график за проверка. С това ще бъдат инспектирани всички налични по бензиностанциите в страната и подлежащи на контрол разходомери.

Проверени са 741 обекта из цялата страна. Най-много са инспектираните разходомери в областите София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас.

Констатираните нарушения в над 60% от случаите са на малки бензиностанции, като техният брой достига 53. В големите вериги са открити отклонения над допустимата норма при 34 разходомера.

Заключенията от проверката на измервателните уреди дават база за изготвяне и допълване на предложения за нормативни изменения, чрез които правителството ще засили контрола на пазара за горива у нас. С цел оптимизация на работата още в първия ден, след като премиерът разпореди проверките Министерство на икономиката представи доклад за състава, функциите и структурата на БИМ и Държавната агенция за метрологичен и технически контрол /ДАМТН/. БИМ е структура към Министерство на икономиката, която отговаря за съответствието на бензино и газколонките, както и на нивомерните системи и спазването на метрологичните и технически изисквания към тях, докато ДАМНТ осъществява надзор по спазване на правилата и поддържане изправността на тези уреди. Предстои министър Лукарски и екипът му да представят допълнения към конкретни предложения за промени в нормативната уредба, които ще подобрят механизмите за контрол и надзор.

Споделете