Loading...

Проверяват се всички сигнали във връзка с работата на ДАМТН

Изпратените от служители в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) сигнали във връзка с организацията на дейността на дирекцията са предоставени на съответните компетентни органи. В момента текат проверки и се очакват техните заключения.

По повод на постъпилите в Министерство на икономиката сигнали министърът на икономиката Божидар Лукарски е разпоредил проверка от инспектората на МИ. Той очаква и доклад от ръководството на ДАМТН в тази връзка.

Споделете