Loading...

Провеждане на Седма тръжна процедура за България по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция

Във връзка с провеждането на Седмата тръжна процедура за България по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция (ЕКА), Министерството на икономиката и ЕКА Ви канят на Информационна сесия, която ще се проведе на 9 юни 2021 г. от 11 часа (10:00 CET) чрез електронна платформа Skype for Business Online Meeting.

По време на събитието ще бъде представена информация и разяснения относно правилата за кандидатстване, допустимите дейности, критериите за оценка и финансиране на проекти, най-общо в следните области: летателен сегмент, научноизследователска и развойна дейност, космически приложения, подготвителни и образователни дейности. В Информационна сесия са поканени да участват български фирми, включително стартиращи компании, академични и изследователски организации.

Допълнителна информация за провеждане на индивидуални консултации ще бъде предоставена по време на информационната сесия. (В периода от 9 до 23 юни заявилите желание да участват в процедурата ще имат възможност да се консултират лично с експертите на ЕКА и да отправят технически въпроси към тях).

По седма тръжна процедура ще бъдат финансирани проекти в размер от 35 000 евро до 400 000 евро в зависимост от областта на изпълнение. Ще бъдат насърчавани сътрудничествата, водещи до висока степен на комерсиализация на крайния резултат.

Процедурата ще отвори на 23 юни 2021 г. до 04 август 2021 г. Проектните заявления се подават електронно на страницата на ЕКА, след регистрация на сайта. EMITS (https://emits.esa.int/)

За участие в електронната сесия, може да се свържете чрез:

Join Skype for Business Online Meeting

https://meet.lync.com/esa.int/michele.iapaolo/TWCR71NC

Join by phone

Toll Number: +39 02 0062 4740

Conference ID: 393442743

Forgot your Dial-In PIN:

https://mysettings.lync.com/pstnconferencing

Global call-in numbers

https://dialin.lync.com/24f2f848-5af2-4842-8cf5-07a5ac61afc3

or download:

https://esabox.esa.int/sfb/SfB_Global_Call-In_Numbers.pdf

Споделете