Loading...

Провеждането на българо-тунизийски бизнес форум бе договорен на среща в Министерството на икономиката

Провеждането на българо-тунизийски бизнес форум бе договорен на среща в Министерството на икономиката

Провеждането на българо-тунизийски бизнес форум през пролетта на 2018 г. бе договорен по време на среща между главния секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров и вицепрезидентите на Конфедерация на работодателите на Тунис Conect international г-н Фуед Геддиш и Аднен Бусида. На срещата присъства и почетният консул на Хашемитско кралство Йордания в Република България г-н Хасан Бармауи.

По време на срещата Владимир Туджаров представи възможностите за инвестиции в България чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чрез Национална компания индустриални зони (НКИЗ). Той очерта макроикономическата рамка на страната ни и нейното устойчиво развитие, което бележи 4% ръст на БВП, като подчерта, че България прилага най-атрактивния данъчен режим сред страните-членки от ЕС. В отговор тунизийските представители споделиха, че през 2017 г. бележат ръст на инвеститорите с 18 % поради направени промени в техния Закон за насърчаване на инвестициите, който към момента е доста по-либерален и гъвкав. Също така стана ясно, че Тунис приема България като страна с традиции в земеделието, в чиято област биха могли да се намерят много допирни точки, предвид факта, че страната е основен производител на земеделска техника. Области от взаимен интерес, по думите на Владимир Туджаров, представляват също и секторите на хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, селско стопанство, строителство, ВЕИ, туризъм и др.

Двете страни се съгласиха, че провеждането на българо-тунизийски бизнес форум ще възстанови прекъснатите връзки между България и Тунис и ще даде нов тласък на бизнес взаимоотношенията им.

Споделете