Loading...

Публична консултация относно структурата и дейността на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение

Публична консултация относно структурата и дейността на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение

В Министерството на икономиката беше проведена публична консултация относно бъдещата структура и функции на българската Национална контактна точка (НКТ) за прилагане на Насоките за мултинационалните предприятия (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

НКТ има за цел да осигури диалог между правителството, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор за успешното прилагане на международно утвърдените стандарти на ОИСР за отговорно бизнес поведение (Responsible Business Conduct).

Събитието бе проведено в хибриден формат (присъствено и чрез видеоконферентна връзка) като в него се включиха над 20 представители на различните заинтересовани страни в България в сферата на отговорните бизнес практики – държавната администрация, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор, които споделиха своите препоръки и изразиха подкрепата си за механизма НКТ в България.

Г-жа Калина Константинова, заместник-министър на икономиката приветства участниците в публичната консултация и представи необходимостта от създаване на НКТ в хода на Прегледа на инвестиционната политика на България от страна на ОИСР. Ръководителят на българската НКТ за отговорно бизнес поведение – д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия заяви, че ще изпълнява възложените му функции с отговорност към създаването на устойчив и балансиран инвестиционен климат в България както за големите корпорации, така и за малките предприятия, към които са адресирани Насоките на ОИСР. В допълнение, Секретариатът на българската НКТ представи на аудиторията презентация за бъдещата структура, цел и функции на НКТ за отговорно бизнес поведение.

Участниците в публичната дискусия приветстваха предприетите от Министерството на икономиката стъпки за създаването на НКТ за прилагане на Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение. Те заявиха своя дългосрочен ангажимент да бъдат активен партньор на българската НКТ в изпълнение на нейните функции за насърчаване на мултинационалните предприятия към отговорни бизнес практики.

Запис от проведената публична консултация можете да намерите ТУК

Споделете