Loading...

Ръководството на „ВМЗ-Сопот“ ще представи на синдикатите новата управленска структура и плановете за работа на предприятието

Ръководството на „ВМЗ-Сопот“ ще представи на синдикатите новата управленска структура и плановете за работа на предприятието

Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с представители на Федерацията на КНСБ във „ВМЗ-Сопот“ АД и с ръководството на предприятието в лицето на търговския пълномощник инж. Богдан Богданов и членовете на Съвета на директорите инж. Илиян Насков и Любомир Джапаров. На срещата г-н Богданов пое ангажимент в понеделник, 20.07.2015 г. да представи на синдикатите новата организационно-управленска структура на „ВМЗ-Сопот“, както и производствената програма до края на годината и план за работа и програма за развитие на предприятието през следващите две години. Ще бъде разяснено какви са очакванията за изпълнение на поръчки и за приходите в близък и дългосрочен план.

Синдикатите поставиха въпроса за възстановяване на работата на площадката в с. Иганово, която пострада при инцидентите през март и април. Г-н Богданов информира, че в момента на площадката вече се работи на две смени. Паралелно част от производството, което допреди инцидентите е било в пострадалите цехове, се прехвърля в други производствени цехове и капацитетът ще бъде възстановен и увеличен. Министър Лукарски увери синдикатите, че ще бъдат предприети действия за подобряване условията на труд в предприятието.

На срещата ръководството на ВМЗ „Сопот“ увери, че дейността на предприятието е обезпечена с договори и работниците получават редовно трудовите си възнаграждения. Ще се търсят и възможности за подобряване на заплащането. В момента тече процедура за наемане на още работници с оглед увеличаване на капацитета за изпълнение на производствените програми.

Представителите на синдикалната федерация на КНСБ в предприятието декларираха, че не искат оставките на новото ръководство на ВМЗ Сопот, а желаят да бъдат информирани за плановете на развитие и да се поддържа дух на прозрачност, диалог и партньорство с мениджмънта.

Споделете