Loading...

Регионални консултации с бизнеса за подготовка на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027

Министерство на икономиката съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и PwC България организират регионални консултации за подготовката на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г.

Регионалните консултациите имат за цел да подпомогнат структурирането на приоритетите и мерките за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в следващия програмен период, чрез провеждането на широка, открита и задълбочена дискусия с всички заинтересовани страни и най-вече с хората от реалния бизнес. Консултации ще се проведат във всички райони за планиране.

Първата от поредицата срещи ще се състои в гр. Враца на 13 ноември 2019 г. Покана за участие и форма за регистрация можете да намерите тук.

Регионалните консултации се реализират в изпълнение на проект на Министерството на икономиката за разработване на новата Национална стратегия за МСП, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия, чийто изпълнител е PwC България.

Споделете