Loading...

Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната

Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната

На свое заседание на 7 юни постоянните представители на държавите членки в Европейския съюз с единодушие одобриха текста на Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, по който бе постигнато предварително споразумение с Европейския парламент. Работата по приемането на регламента беше с висок приоритет за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и екипът с представители на Министерството на икономиката и Министерството на отбраната постигна успех след интензивни преговори с Европейския парламент. След предстоящото гласуване в Парламента регламентът ще бъде предоставен за окончателно приемане от Съвета.

Основната цел на Програмата е повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Европейския съюз чрез финансово подпомагане на проекти за разработване на иновативни продукти и технологии в сферата на отбраната. Това е нова стъпка към засилване на сътрудничеството между предприятия от страните членки за изграждане на желаните отбранителни способности в Европейския съюз. По този начин се стимулира отварянето на веригите на доставки и създаването на предпоставки за бъдещо трайно индустриално сътрудничество. Програмата предвижда специални мерки и допълнителни стимули, чрез които се създават благоприятни условия особено за трансграничното участие на малките и средните предприятия като партньори в консорциуми и като поддоставчици на стоки и услуги по международни проекти в областта на отбраната.

Двугодишната програма е с бюджет от 500 млн. евро, а финансирането на първите проекти се очаква да стартира през 2019 г.

Споделете