Loading...

Съобщение за лицата, извършващи дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, брой 89 от 07.11.2017 г. е публикувана Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения, издадена от министъра на икономиката, в сила от 07.11.2017 г.

Наредбата е публикувана и в интернет страницата на Министерството на икономиката, раздел „Нормативни документи“.

Съгласно чл.142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки на регистрация подлежат всички лица, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.

В деловодството на Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8 се приемат документи за обработка и издаване на удостоверения за регистрация. Информация с описание на услугата, изисквания, процедури и необходими документи, можете да откриете на страницата ни в раздел „Административни услуги“, „Услуги, предоставяни от министерството“. Документите за регистрация могат да се изпращат и по пощата на посочения адрес или по електронен път на адрес: e-docs@mi.government.bg .

За възникнали допълнителни въпроси, бихте могли да се обръщате към:

Цвета Димитрова – началник на отдел на „Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки“, тел. 02/940 7655 и Маргарита Писанова – главен инспектор в същия отдел, тел. 02/940 7738.

Споделете