Loading...

Съобщение за лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

В ДВ, бр. 9/31.01.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Законa за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в сила от 25.01.2020 г.
Съгласно параграф 25, ал. 1 от закона в срок от ДВА МЕСЕЦА от влизането му в сила, т.е. до 25.03.2020 г., министърът на икономиката привежда Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в съответствие с новите законови текстове.
С ал. 2 на същия параграф срокът за регистрация на лицата, които не са подали заявление до влизането в сила на закона е ТРИ МЕСЕЦА от влизане в сила на изменението на Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, т.е. не по-късно от 25.06.2020 г.
Законът може да бъде намерен в раздел „Министерство“, рубрика „Нормативни актове“, „Закони“.

Свързани документи

Споделете