Loading...

Сътрудничеството между „Ел Би Булгарикум“ и японската Мейджи е предпоставка за популяризиране на българските млечни продукти на нови и перспективни пазари

Сътрудничеството между „Ел Би Булгарикум“ и японската Мейджи е предпоставка за популяризиране на българските млечни продукти на нови и перспективни пазари

„Дългогодишното сътрудничество между „Ел Би Булкарикум“ и „Мейджи“ създава възможности за разрастване на съвместната дейност на двете компаниите и навлизане на традиционното българско кисело мляко на нови пазари“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с генералния директор, отговорен за международната дейност на „Мейджи“ г-н Хонда. Зам.-министърът посочи, че потенциал за пазарна експанзия съществува както в азиатските страни и страните от тихоокеанския басейн, така и на по-далечни пазари като Северна и Южна Америка.

Сътрудничеството между „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ има вече 40-годишна история, в рамките на която японската компания успява да превърне „българско кисело мляко“ в един от най-популярните брандове в хранителната индустрия в страната. Използвайки автентична българска закваска, осигурявана от „Ел Би Булгарикум“, компанията, която е една от най-големите производители в хранително-вкусовата промишленост в Япония, продава ежедневно близо 2 млн. кофички кисело мляко на националния си пазар. В момента продуктът, брандиран „Meiji Bulgaria Yogurt” се реализира успешно и в Китай, Тайланд и Сингапур.

Зам.-министър Петров засвидетелства готовността на Министерство на икономиката да подкрепя усилията на двете компании. Той изрази своята увереност, че в България има и други здравословни хранителни продукти, които ще бъдат оценени на световните пазари и които предоставят възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете компании. Основание за развиване на амбициозни планове в международен аспект е подписания през 2013 г. анекс, съгласно който лицензионното споразумение между „Ел Би Булгарикум“ и „Мейджи“ се продължава до 2040 г. „Това ни дава възможност за една дългосрочна перспектива и добра индикация за взаимното доверие, които са в основата на постигнатите успехи“, заяви г-н Николай Андреев, председател на Съвета на директорите на Ел Би Булгарикум.

Г-н Хонда оцени високо подкрепата на Министерство на икономиката за отношенията между българската и японска страна и в частност доброто партньорство между „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум“. Той изрази своята увереност, че предстоящото през април посещение на главния изпълнителен директор г-н Кавамура ще допринесе за заздравяване на партньорството.

Споделете