Loading...

Съвместна работна група между държавата и работодателите ще обсъди възможности за подпомагане на енергоинтензивната индустрия

Съвместна работна група между държавата и работодателите ще обсъди възможности за подпомагане на енергоинтензивната индустрия

Обсъдихме възможни мерки за излизане от ситуацията на кризата с цените на тока. Коментирахме насоките, които са по регламент 943 на ЕС и механизмите, които той ни дава, така че в рамките на служебния кабинет, без да правим законодателни промени да предприемем резонни мерки, които да подпомогнат бизнеса в тази ситуация. Това заяви министърът на икономиката Даниела Везиева на брифинг в Министерски съвет след среща при министър-председателя Стефан Янев, в която участваха министърът на икономиката, финансите и енергетиката Даниела Везиева, Валери Белчев и Андрей Живков, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, председателят на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов и председателят на УС на Българската минно-геоложка камара Николай Вълканов.

По думите й започва се работа и по невидялия решение Закон за изменение на закона за ограничаване изменението на климата. „Всъщност изменението е в частта Наредба, която ще даде възможност да се направят компенсации точно на енергоинтензивните индустрии. Тя подчерта, че ще се изготви изменение на закона, така че това да бъде едно от първите решения на новото НС.

На брифинга стана ясно, че на срещата е постигнато съгласие около това в рамките на следващата седмица работни групи от три министерства, заедно с екипи на работодателските организации, да изготвят текстове, свързани с промяна на цените по отношение на договореностите между краен потребител и производител.

По предложение на бизнеса работната група ще анализира правните възможности индустриалните предприятия да сключат дългосрочни двустранни договори с действие до края на 2022 г. директно с АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и НЕК ЕАД. Резултатът от този анализ трябва да бъде ясен до края на следващата седмица. Такава възможност дават разпространените вчера насоки на Европейската комисия за подпомагане на потребителите, засегнати от високите цени на електроенергията. Ако бъде приложена, тази мярка ще се отнася за около 150 енергоинтензивни фирми в България. Мярката ще допълва вече обявената помощ от 50 лв/мвтч електроенергия, която се отнася за всички представители на бизнеса.

По време на срещата стана ясно още, че мярката, която касае намаляване на цените на електроенергията на доставчиците от последна инстанция, ще влезе в сила от 1 ноември. В момента тече обществено обсъждане на методиката за определяне на тези цени, която вече беше променена от КЕВР.

Според единодушното мнение на участниците, днешната среща е била ползотворна, защото е очертала възможности за взимане на навременни решения в подкрепа на бизнеса в кратки срокове. Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев съобщи след разговорите, че конфедерацията се отказва от планирания за 19 октомври протест и ще препоръча същото на останалите работодателски организации.

Споделете