Loading...

Създава се Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преход

Създава се Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преход

Създава се Експертен съвет по въпросите, свързани с кръговата икономика и зеления преход. Това стана ясно на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с представители на научните среди и работодателски организации.

„Експертният съвет трябва много бързо да заработи, защото е факт, че България изостава с прехода към кръгова икономика“, заяви министър Стоянов. „Основната задача на членовете му ще бъде да изготвят предложения и план с конкретни мерки и съвместни действия на бизнеса, държавата и научните среди, за да се навакса забавянето ни“, поясни още той и добави, че „в съвета ще бъдат поканени за участие представители на Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката.

Участниците в срещата коментираха, че е необходим изцяло нов подход в отношението към опазването на околната среда. „Финансирането на действия в тази посока от страна на компаниите е не само инвестиция в бизнеса им, но ще донесе и добавена стойност за икономиката ни“, каза още икономическият министър. По време на днешния разговор акцент беше поставен и върху употребата на производствените отпадъци като суровина, която може отново да се използва или дори да се продаде на друго предприятие.

Проф. Николай Щерев, председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията заяви, че е „много важно уроците за опазване на околната среда да бъдат включени в по-голяма степен в училищното образование, а университетите ще имат последваща роля при обучението на бъдещите предприемачи“.

Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата предложи да се създаде база данни с експерти по екология и кръгова икономика, с автобиография и изпълнени проекти, за да могат предприятията да намират по-лесно подготвени експерти, които да ги подпомагат в тази дейност. БТПП са готови да се включат и в подготовката на анкета за самооценка на предприятията, за да могат сами да проверят какво е нивото им на развитие в сферата на кръговата икономика.

На днешната среща министър Никола Стоянов представи и предстоящото изложение в Солун – Forward Green 2023. Събитието ще се проведе в Солун в периода 08-10.06.2023 г., а България е държава почетен-гост на изложението, което гарантира на българските участници атрактивно позициониране. Той подчерта, че изложението ще събере на едно място представители и експерти от правителствения и неправителствения сектор на Гърция, Югоизточна, Централна и Северна Европа, както и Азия, и Америка и ще бъде платформа на дискусии, обмяна на опит и иницииране на съвместни проекти в сектора.

Министър Стоянов бе поздравен от представителите на научните среди за публичния начин на организиране и провеждане на конкурсите за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в чужбина като средство за привличане на мотивирани и знаещи кадри във външноикономическата политика на България.

В срещата взеха участие зам.-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов, представители на ръководството на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, проф. Божидар Хаджиев от Института за икономически изследвания към БАН, проф. Николай Щерев, председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията, Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.

Споделете