Loading...

Създава се Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

Създава се Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов участва в откриването на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“. В събитието участва и министърът на електронното управление Георги Тодоров.

„Пловдив е в топ 3 на икономическите центрове в България“, подчерта Янко Топалов по време на откриването. По думите му брутният вътрешен продукт на областта възлиза на 9,8 млрд. лв., като формира над половината от БВП на целия Южен централен район. „Създаването на Европейски цифров иновационен хъб е още една предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на региона“, допълни икономическият заместник-министър. Според него това ще създаде и възможност за малките и средни предприятия в Южен централен район да повишат технологичния си капацитет и да предприемат мерки за дигитална трансформация и киберсигурност.

Създава се Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

Откриването на цифровия иновационен хъб е част от програмата на Европейската комисия „Цифрова Европа“. „Критериите на програмата допускаха възможност за финансиране на малък брой цифрови хъбове за България. Затова и екипът на проекта заслужава поздравление, че успя да го изведе до тук, като преминава през национално и европейско класиране“, допълни зам.-министър Топалов. Той посочи още, че „дейността на центъра в Пловдив ще допринесе за подобряването на иновационното представяне на малките и средни предприятия, а бизнесът и местната администрация ще имат достъп до информация за иновативни решения“.

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ е проект между Съюза за стопанска инициатива, Института по информационни и комуникационни технологии, Българската асоциация по киберсигурност, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив. Той е с продължителност от 3 години и се финансира по програма „Цифрова Европа“ на ЕК и по програма „Научни изследвания, иновации и цифровизация за интелигентна трансформация“.

Споделете