Loading...

Седем работни групи към министъра на икономиката и индустрията подготвят спешни мерки за подобряване на икономическата среда у нас

Седем работни групи към министъра на икономиката и индустрията подготвят спешни мерки за подобряване на икономическата среда у нас

По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов от днес стартират седем работни групи, които включват експерти от министерството, представители на работодателите и синдикатите, както и на Националното сдружение на общините. Целта е да бъде идентифициран пакет от мерки във всички приоритетни области, които да бъдат приети от институциите и да облекчат работата на икономическите субекти.

Темите са разделени в следните направления:

Мерки за справяне с повишените цени на природния газ, горивата и електроенергията;

Мерки за подобряване на бизнес средата;

Мерки за подобряване на инвестиционната среда;

Мерки за подобряване на външноикономическата политика на страната;

Мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България;

Мерки свързани със Зеления преход;

Мерки за дигиталната трансформация на българските компании.

„Целта ни е да сме максимално бързи и до 3 седмици да имаме пакет от спешни мерки във всяка област, които да предложим за приемане“, заяви министър Стоянов при стартиране на работните групи. Той допълни, че при правилна организация за кратък период от време могат да бъдат свършени задачи, които са били отлагани с години. За намирането на най-верните решения всички теми ще се обсъждат оперативно с бизнеса, синдикатите, общините и БАН.

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов представи тези седем приоритетни области още при встъпването си в длъжност, като темите бяха обсъдени и детайлизирани съвместно с работодателите, синдикатите, общините и БАН. Всяка от групите ще бъде оперативно ръководена от ресорен заместник-министър, а в хода на работата ще бъдат обсъждани и всички други предложения и проблеми, които бизнесът постави.

сн. “24 часа”

Споделете