Loading...

Шивашката промишленост от Северозападния регион с интерес да кандидатства за конкурентоспособност

Шивашката промишленост от Северозападния регион с интерес да кандидатства за конкурентоспособност

Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с представители на шивашката промишленост от Северозападния регион и по-специално Бяла Слатина, Видин, Монтана, Враца и Белоградчик. Те поставиха пред министъра проблемите, които срещат в работата си и поискаха информация за възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Министър Лукарски ги запозна с предимствата, които предоставя програмата за предприятията от региона, като посочи, че безвъзмездното финансиране за проекти от Северозапада по ОПИК е най-високо в сравнение с останалите региони – 70% за микро и малки предприятия и 60% – за средни. Освен това проектите от този регион получават допълнително 5 точки при оценката. Това е максимално възможното предимство, допустимо от Европейската комисия, което успяхме да извоюваме, посочи министър Лукарски.

Г-жа Хилда Савчева от браншовата камара на шивашката индустрия посочи, че роботизацията и автоматизацията на производствените процеси в тази промишленост са изискване, което се поставя от техните големи западни контрагенти. В тази връзка тя настоя за включване на фирмите от бранша като високо и средно технологични в Стратегията за насърчаване на малки и средни предприятия. Представителите на шивашката промишленост проявиха интерес за кандидатстване и по мярката за енергийна ефективност по ОПИК, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване в края на годината.

Друг проблем, който беше поставен от фирмите в бранша е липсата на професионално образование за специалисти в шивашката промишленост. “Ние сме готови да предоставим материали, машини и консумативи за обучение в предприятията ни”, каза г-жа Савчева. Министър Лукарски посочи, че заедно с министъра на образованието Тодор Танев се работи по въвеждането на дуалната система за образование чрез работа, но същевременно има и пилотни проекти, от които фирмите биха могли да се възползват.

Споделете