Loading...

След 4 години прекъсване, министър Никола Стоянов възстанови работата на Отрасловия съвет по „Лека промишленост“

След 4 години прекъсване, министър Никола Стоянов възстанови работата на Отрасловия съвет по „Лека промишленост“

Недопустимо е Отрасловият съвет по „Лека промишленост“ да не е заседавал 4 години и се надявам повече никога да не се допусне това. С тези думи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов откри днешното му заседание. Съветът е постоянен орган към Министерството на икономиката и индустрията и би следвало да провежда регулярни заседания за обсъждане на проблемите и набелязване на държавни мерки и политики. В последните години обаче неговата работа е била преустановена.

„Възстановяваме работата на Съвета и ще направим регулярни заседанията му“, подчерта министър Стоянов. Той коментира колко важен е този сектор за българската икономика, като производството на текстил, облекло, кожи и обувки създават около 10% от добавената стойност в индустрията. „Осигурява заетост на около 90 хил. души, което е около 19% от заетите в промишлеността. Активно работят около 5 000 фирми в сектора“, допълни той.

Икономическият министър сподели, че е наясно с част от проблемите пред бранша – повишаване на квалификацията на заетите, привличане на млади хора и развитие на иновации, и дигитализация. „Всяка от тези области е предизвикателство, но и възможност, ако бизнесът и държавата си партнират добре и работят правилно“, каза още Никола Стоянов.

В тази връзка той подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията провежда целенасочена политика за разширяване на пазарното присъствие и подпомагане на българските производители, както и че работи в посока на активното въвеждане на дуалното обучение. „Надявам се вече всички теми от взаимен интерес да бъдат обсъждани оперативно, в постоянен диалог между нас“, допълни министър Стоянов.

Икономическият министър изрази своята лична благодарност към представителите на отрасъла заради начина по който секторът се е адаптирал в Ковид-кризата и за всичко, което са успели да направят през първите месеци, когато недостигът на редица суровини и средства за лична защита бяха големи.

Споделете