Loading...

Списък на язовири, за които има сключени договори за ремонт и реконструкция през 2018/2019 г.

Министерство на икономикапа предоставя пълен Списък на язовири, за които има сключени договори за ремонт и реконструкция през 2018/2019 г.

В допълнение съобщаваме, че:

1. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „До село“, Община Камено, Област Бургас е в размер на 1 967 156 лв без ДДС. Направени са временни пътища и рампа за слизане за достъп до язовирната стена. Започната е работа по преливник, бързоток и енергогасител. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Започнато е възстановяването на короната на язовирната стена. Направен е водостокът под пътя. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 437 000 лв без ДДС.

2. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Мънгови ливади“, Община Хисаря, Област Пловдив е в размер на 2 651 085 лв без ДДС. Направни са временни пътища и рампа за слизане за достъп до язовирната стена. Изпълнени са входната и изходната шахта и е възстановен основният изпускател. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Почистен е моркият откос, възстановен е наклонът и каменната броня. Извършено е почистване в зоната, непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 1 050 000 лв без ДДС.

3. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Дорука 2“, Община Асеновград, Област Пловдив е в размер на 1 699 426 лв без ДДС. Направни са временни пътища и рампа за слизане за достъп до язовирната стена. Започната е работа по възстановяването на преливника. Извършено е почистване в зоната непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 350 000 лв без ДДС.

4. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Конска“, Община Брезник, Област Перник е в размер на 1 813 862 лв без ДДС. Направни са временни пътища и рампа за слизане за достъп до язовирната стена. Изпълнени са входната и изходната шахта и е възстановен основният изпускател. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Извършено е почистване в зоната непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 560 000 лв без ДДС.

5. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Баня 3“, Община Панагюрище, Област Пазарджик е в размер на 1 528 057 лв без ДДС. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Извършено е почистване в зоната непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 41 000 лв без ДДС.

6. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Панагюрище 1“, Община Панагюрище, Област Пазарджик е в размер на 3 058 576 лв без ДДС. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Извършено е почистване в зоната непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност. Стойността на извършените дейности до момента възлиза на стойност 76 500 лв без ДДС.

7. Стойността на предвидените ремонтно-възстановителни работи за язовирна стена „Пазар дере“, Община Угърчин, Област Ловеч е в размер на 2 550 611 лв без ДДС. Започната е работа по възстановяването на преливника. Почистен е сухият откос на стената от храстова и дървесна растителност. Извършено е почистване в зоната непосредствено зад стената и реката в участък 500 м след язовирната стена от водна, храстова и дървесна растителност.

Споделете