Loading...

Стартира подготовката на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове съобщи в Свиленград зам.-министър Петров

Стартира подготовката на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове съобщи в Свиленград зам.-министър Петров

Министерство на икономиката стартира подготовката на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове – това обяви при посещението си в Свободна зона Свиленград заместник-министърът на икономиката Любен Петров. Индустриалните зони в България трябва да станат място №1 за инвестиции в Югоизточна Европа и инвеститорите в тях да имат икономическа и финансова сигурност, която може да се гарантира единствено със съвременна нормативна уредба, съобразена с европейските директиви, каза още заместник-министърът при среща с ръководството на зоната в Свиленград. Той поясни, че зоните в Свиленград, Русе и Видин, собственост на “Национална компания индустриални зони” ЕАД /НКИЗ/, като бивши безмитни зони все още работят по указ от 1987 година, чието последно изменение е от преди десет години. Не е възможно да се привличат стратегически инвеститори, когато няма адекватна нормативна база, категоричен бе заместник-министър Петров. Министерство на икономиката подготвя анализ на условията за инвестиране в подобни зони в съседни държави, както и на такива в други страни-членки на Европейския съюз. Целта е да се констатират добрите практики и да се подготвят законодателни и административни предложения за облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към бизнес в индустриалните зони у нас.

“Национална компания индустриални зони” ЕАД /НКИЗ/ е държавна компания, специализирана в развитие на индустриални паркове, управление на индустриални зони и технологични центрове, предоставяне на допълнителни услуги. Компанията е собственик на четири дружества: „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Свободна зона – Видин” ЕАД, „Свободна зона – Свиленград” ЕАД и „Варна Запад индустриална зона” ЕАД. НКИЗ ЕАД е акционер с 51% дялово участие в съвместно дружество, заедно с община Бургас – „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД. Чрез свои дъщерни дружества „НКИЗ” ЕАД управлява три индустриални и логистични зони – Видин, Русе и Свиленград, които са със статут на „свободни зони” съгласно митническото законодателство на Република България. Основната им дейност е свързана с отдаване под наем на производствени и складови площи, изграждане и поддържане на инфраструктурата, обработка на товари, предоставяне на услуги, свързани с митническо представителство, документална обработка и консултации.

Споделете