Loading...

Стартира съвместната работа на Министерството на икономиката и ОИСР за изготвяне на Преглед на инвестиционната политика

Стартира съвместната работа на Министерството на икономиката и ОИСР за изготвяне на Преглед на инвестиционната политика

България неведнъж е заявявала своята готовност да поеме ангажиментите си на бъдещ член на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), като нееднократно е декларирала своя напредък и конкретните действия, които ще предприеме. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри сесията по стартиране на Прегледа на инвестиционната политика на България по присъединяването й към ОИСР.

Икономическият зам.-министър изрази увереност, че този акт ще даде възможност да се оцени постигнатото от България и да бъдат мобилизирани повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната. За тази цел е създадена Междуведомствена работна група между различни министерства и агенции, които да участват активно в изготвянето на материалите. Министерството на икономиката е координиращият орган в това направление, а дълбока ангажираност по работата беше изразена от всички участващи в срещата заместник-министри и ръководители на агенции.

Зам.-министър Борисов отбеляза още, че благодарение на активния инвестиционен маркетинг нараства броя на компаниите, разглеждащи България като потенциална дестинация. Той даде пример с това, че от началото на годината вече има връчени 6 сертификата на обща стойност около 100 млн. лв., свързани с разкриването на 600 нови работни места. По думите му тази тенденция ще се запази до края на годината, където се очаква стойността на сертифицираните проекти да достигне до около 2 млрд. лв. На срещата бяха представени и макроикономическите предимства на България по линия на очакван икономически растеж, финансова стабилност и състояние на бизнес средата и кредитния рейтинг.

Представителят на ОИСР г-н Фредерик Верле, от своя страна, изрази задоволство от постигнатия напредък на България по стартирането на Прегледа и обвърза инвестиционната политика и инвестиционния климат не само с мерките за насърчаване на инвестициите, но и с конкуренцията, търговията, данъчно облагане, въздействието върху околната среда, влиянието върху социалния сектор, правораздаването и растежа на БВП. Работата по Прегледа ще продължи до края на първото тримесечие на 2021 г., когато се очаква пълният доклад на експертите от ОИСР.

На 20 септември 2019 г. министърът на икономиката на България представи националния План за действие на България за периода 2019-2020г. пред Съвета на ОИСР, който показва реализирания от България напредък в процеса на подготовка за членство в ОИСР през последните години и заложените по-нататъшни конкретни ангажименти и действия за изпълнение на критериите и стандартите на ОИСР.

Извършването на Преглед на инвестиционната политика е една от приоритетните области на работа с ОИСР в националния План за действие на България.

Прегледите на инвестиционната политика, извършвани от ОИСР представляват анализ на инвестиционните тенденции и политики, с цел да се установи дали дадена държава спазва принципите, споделяни от държавите-членки на Организацията. Този преглед адресира политиките по насърчаване на инвестициите, конкуренция, търговия, данъчно облагане, корпоративно управление, финанси, инфраструктура, развитие на човешките ресурси, инвестиции в подкрепа на зеления растеж, както и по-общи въпроси на публичното управление.

Споделете