Loading...

Стокообменът между България и Русия се е увеличил през 2017 година

Стокообменът между България и Русия се е увеличил през 2017 година

Българска делегация, ръководена от главния секретар на министерство на икономиката Владимир Туджаров проведе работна среща с Дмитрий Сажин, заместник-директор на департамент „Страни от Европа, Северна Америка и Международни организации“ в Министерство на икономическото развитие на Руската федерация.

Двете страни изразиха взаимно удовлетворение от развитието на двустранните търговско-икономически отношения. Констатира се тенденция на увеличаване на стокообмена за 2017 година на базата на ръст в износа на стоки и услуги от България за Русия. Г-н Туджаров изтъкна важността на Руската федерация като значим търговски партньор. Той информира руската страна за съществуващата макроикономическа стабилност в България и подробно представи благоприятните условия за бизнес и инвестиции в страната ни. Обменена беше информация за перспективните направления за сътрудничество в търговско-икономическата област като се подчерта възможността за активно партньорство в сферата на иновациите и новите технологии.

Владимир Туджаров представи възможностите, които осигуряват индустриалните зони и “София Тех Парк” и отправи покана иновативни компании от Руската федерация да участват в тях.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с предстоящото провеждане на поредното заседание на Българо-руската Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Двете страни изразиха задоволство от проведените до момента заседания на по-голямата част от Работните групи към Комисията. Руската страна пое ангажимент във възможно най-кратки срокове да предложи подходящ период за провеждане на заседанието на двустранната комисия.

Свързана медия

Споделете