Loading...

Търговските министри от ЕС обсъдиха перспективите пред многостранната търговска система

Търговските министри от ЕС обсъдиха перспективите пред многостранната търговска система

Перспективите пред многостранната търговска система и възможностите за по-добро функциониране на Световната търговска организация (СТО) обсъдиха на неформално заседание министрите, отговарящи за търговията в ЕС. Заседанието се проведе под председателството на министъра на икономиката Емил Караниколов, а в него участие взе Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на търговията.

Търговските министри се обединиха около тезата, че ЕС трябва да играе водеща роля в Световната търговска организация, като отстоява една отворена, основана на правила многостранна търговска система и се противопоставя на всички опити тя да бъде отслабена.

Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи, че търговската политика е основно свързана с повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, а тя от своя страна допринася за икономическия растеж и създаването на нови работни места.

На неформалното заседание министрите направиха преглед на актуалното състояние на водените от ЕС преговори по споразуменията за свободна търговия с Мексико и страните от Меркосур. По отношение на двустранните търговски споразумения участниците в заседанието изразиха надежда за положителни резултати, тъй като преговорите навлизат в своя важен заключителен етап.

По време на работния обяд министрите обсъдиха въпроси свързани със създаването на многостранен инвестиционен съд и предложението за регламент за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС. Отчетена беше и важността на предложението за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС и неговия ефект върху сигурността и опазването на обществения ред в Съюза.

Споделете