Loading...

Учредена бе Асоциация на стартиращите предприятия

Учредена бе Асоциация на стартиращите предприятия

Министерството на икономиката бе домакин на учредяването на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”. Приветствие от името на Министъра на икономиката отправи Любомир Ганчев, съветник на министър Караниколов, който изтъкна изключително важната роля на предприемачеството и стартъп общността за икономиката на страната ни и посочи, че развитието им е сред приоритетите в политиката на министерството. По думите му след учредяването на асоциацията, интересите на стартъп общността ще бъдат по-добре представени и защитени, чрез включването им в различните консултативни и управителни органи към отделните структури на изпълнителната власт. Ганчев изтъкна, че едно от най – сериозните предизвикателства пред стартиращите фирми е достъпа до финансиране. Той допълни, че Министерството на икономиката управлява както Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, по която за 2017 г. са предвидени над 70 млн. лв. безвъзмездни средства за стартиращи компании, така и ресурсите на Българска банка за развитие, с които също ще подкрепя жизнеспособни идеи на новорегистрирани дружества.

Натанаил Стефанов – член на Инициативния комитет на Сдружението и представител на стартъп общността посочи необходимостта от обединение на стартъп организациите в страната и поясни, че основната цел на новосъздадената организация е да представлява предприемаческата общност пред държавната и общинска администрация, както и да служи за ефективен комуникационен канал между държавните институции и предприемачите.

На срещата присъстваха 35 представители от над 20 предприемачески организации, включващи НПО, споделени работни пространства, инвестиционни фондове и други. Учредителите изтъкнаха намерението си след учредяването на сдружението оргнизацията да се разсрастне максимално бързо като в нея се очаква да бъде включено широко представителство на предприемачески организации и стартиращи компании.

Споделете