Loading...

Управителният съвет на Националния иновационен фонд взе решение за обявяване на десета конкурсна сесия на НИФ

Поредната десета сесия на Фонда стартира с информационна кампания на 26 юни 2019 г. (сряда), която ще се проведе в периода 1 юли – 10 юли 2019 г. Информационната кампания в страната ще стартира от град Монтана на 1 юли 2019 г., а заключителното събитие ще бъде на 10 юли 2019 г. в град София.

Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 01.07.2019 г. до 17.30 ч. на 09.08.2019 г. вкл.

Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Администратор на държавната помощ е: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

От утре 26 юни 2019 г. необходимата необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет – страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП.

Споделете