Loading...

Увеличаване на стокообмена и засилване на икономическите връзки са приоритет в двустранните ни отношения с Русия

Увеличаване на стокообмена и засилване на икономическите връзки са приоритет в двустранните ни отношения с Русия

„България има възможност да увеличи износа си по водещи експортни позиции за Русия. Вярвам, че проведената конструктивна дискусия и направени заявки, както от българска, така и от руска страна ще спомогнат за използване на пълния потенциал за развитие на двустранните ни отношения“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на провелото се днес 15-то заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Комисията се председателства от министър Лукарски и министъра на енергетиката Теменужка Петкова от българска страна, а от руска – от първия заместник-министър на правосъдието на Руската федерация г-н Сергей Герасимов.

Като приоритетни в двустранните ни отношения с Русия бяха определени редица области като търговско-икономическо, инвестиционно и регионално сътрудничество, както и сътрудничество по линия на малките и средни предприятия; енергетика, туризъм, строителство, селско стопанство, информационно-комуникационни технологии, транспорт, корабостроене и кораборемонт и наука и образование.

„Състоянието на двустранното икономическо сътрудничество и по-конкретно стокообменът с Руската федерация не ни удовлетворява“, посочи още министър Лукарски. По негови думи проведените в рамките на заседанието дискусии са допринесли за начертаването на конкретни мерки за засилване на търговско-икономическите връзки между двете страни. Приоритетни области за увеличаване на износа на български стоки са хранително-вкусовата промишленост, електроника, металообработване, шивашка промишленост. Съпредседателят от руска страна Сергей Герасимов определи експортните позиции на двете страни като взаимнодопълващи се, като добави, че има добри перспективи за развитие на стокообмена.

„Противодействие на негативните тенденции в стокообмена в резултат от наложените санкции може да бъде постигнато и чрез създаването на съвместни предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци и оранжерии на територията на Русия, които да отглеждат еквивалентни на традиционно изнасяните от страната ни земеделски продукти“, каза министър Лукарски. Той изтъкна, че по време на сесията е постигната договореност между Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес за насърчаване на съвместните предприятия и за участие в изложения в руските региони. По време на заседанието зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева изтъкна, че регионалното сътрудничество създава възможности за насърчаване на търговията.

За насърчаване на стокообмена на селскостопанска продукция по време на сесията е договорено създаване на работна група в аграрния сектор. По-активно участие на български строителни фирми в реализирани в Русия проекти също бе сред обсъжданите теми. В сферата на строителството предстои да бъде създадена отделна работна група. Според г-н Герасимов създаването на тези две работни групи ще открие нова страница в икономическите ни отношения в тези два сектора.

Увеличаването на потокa от туристи също бе обект на конструктивна дискусия. България е традиционна за руснаците дестинация и тези позиции могат да бъдат засилени предвид развитието на отношенията на Русия с други предпочитани от тях дестинации като Турция. За целта следва да бъдат предприети редица мерки, включително рекламиране на националния туристически продукт на страната ни, както и подготовка на професионални кадри за туристическата индустрия. С цел увеличаване на туристопотока се обсъждат облекчения за издаването на визи за руските туристи, като те могат да са безплатни за туристи до 16 години и с намалени цени над тази възраст. Това обаче ще бъде обвързано с обема на руския туристопоток, който туроператорите осигуряват.

Проведените в рамките на заседанието на междуправителствената комисия дискусии бяха определени от нейните съпредседатели като изключително ползотворни, а постигнатите споразумения като най-правилните решения, които са от взаимен интерес. В края на сесията тримата съпредседатели пописаха протокол за постигнатите договорености на 15-тото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бе договорено следващата сесия на комисията да се проведе в началото на 2017 г. в Москва.

Свързана медия

Споделете