Loading...

В Министерството на икономиката се подписа Браншов колективен трудов договор в металургията

В Министерството на икономиката се подписа Браншов колективен трудов договор в металургията

В присъствието на заместник-министърa на икономиката Лъчезар Борисов, който е председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Металургия“ към Министерство на икономиката се подписа Колективен трудов договор. На събитието присъстваха Васил Яначков председател на СФ „Металици“ – КНСБ, Людмил Павлов председател НФ „Металургия“ – КТ „Подкрепа“ и Антон Петров председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).

Зам.-министър Борисов приветства партньорите с успешното приключване на преговорите и подписване на Колективния трудов договор, като подчерта че подчерта, през последните години браншът се развива много ускорено. „Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора.

Той изтъкна, че компаниите стават все по иновативни и по този начин създават по-високи нива на добавена стойност. „Добавената стойност в металургията е от 2,5 пъти до 5 пъти по-висока от средната стойност на един зает в промишлеността на страната. Средната работна заплата в отрасъла също изпреварва значително тази за страната, като тя е 1 700 лв. И два пъти по-висока от тази в приработващата промишленост“, каза още зам.-министърът.

По време на подписването на колективния трудов договор стана ясно, че подобрените параметри са следните: увеличава се минималната основна месечна заплата с 18%, като тя изпреварва с 100 лв. Минималната работна заплата за страната. Допълнителното трудово възнаграждение за времето, в което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, се увеличава 2 пъти. Допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час се увеличава с 11%, стойността на безплатната храна нараства с 10% а допълнителното подпомагане на работниците при прекратяване на трудов договор с упражнено право на пенсиониране се увеличава с 20%.

Представителите на синдикалните организации и на работодателите благодариха на Министерството на икономиката за подкрепата. Те изтъкнаха, че за тях е изключително важно, че ведомството е съпричастно със колективното договаряне в бранша и работи активно за просперитета на металургичните предприятия и благоденствието на работещите в металургията.

В заключение зам.-министър Борисов изрази задоволство от съществуващата синергия между синдикати и работодатели, и че се надява този успешен опит да се пренесе и в останалите сектори на българската икономика.

Споделете