Loading...

В Министерството на икономиката се проведе Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

В Министерството на икономиката се проведе Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

В Министерството на икономиката се проведе Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия. Основна тема на дискусия беше представянето на проект на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. След едногодишна работа, свързана с проучвания, анализи и консултации с представители на МСП, беше изготвен проект на стратегическия документ, който е представен за обсъждане на настоящото заседание. Участие в Съвета взе заместник-министърът на икономиката Яна Топалова.

По време на дискусията икономическият заместник-министър обясни защо Министерството на икономиката отделя толкова много внимание и ресурс за развитието и подобряването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия. По думите й, от една страна, МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, което е с около 10 процентни пункта повече от средното за ЕС. От друга страна, средната производителност на българските МСП е все още значително по-ниска от средната за ЕС. Това е и една от причините, поради която подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за икономическото развитие. Според нея обсъжданият проект е от изключителна важност, тъй като ще определи бъдещата политика за МСП през следващия програмен период и ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027. „Тя ще се използва и за определянето на единни политически приоритети и мерки в подкрепа на МСП и подобряване на бизнес средата, особено по отношение на „Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията“, допълни Яна Топалова.

Стратегията определя шест области на въздействие, които са изведени от европейската политика в подкрепа на МСП, Акта за малкия бизнес и Програмата за действие на европейските МСП:

• Предприемачество;

• Достъп до пазари;

• Достъп до финансиране;

• Дигитализация и умения;

• Бизнес среда и по-добро регулиране;

• Околна среда.

Всеки от тези приоритети включва между 5 и 7 мерки или общо 121 дейности, което показва амбициозните цели, които новият проект си поставя. За да е успешен той, обаче, ще е необходима изключително добра координация между отделните институции, програмите и организациите от неправителствения сектор.

В заключение зам.-министър Топалова заяви, че се надява днешното заседание да постави началото на един конструктивен диалог, така че заедно да постигнем не само един завършен документ, а да работим заедно за неговото изпълнение в интерес на МСП и икономическото развитие на България.

Споделете