Loading...

В периода 8–9 юли 2021 г. в София ще се проведе Бизнес форум в рамките на домакинството на България на Инициативата „Три морета“

В периода 8–9 юли 2021 г. в София ще се проведе Бизнес форум в рамките на домакинството на България на Инициативата „Три морета“

В рамките на домакинството на Република България на Инициативата „Три морета“ през настоящата година, в периода 8–9 юли 2021 г. в София ще се проведе Бизнес форум, като съпътстващо събитие на Срещата на върха. По време на форума е планирано провеждането на срещи на търговско-промишлените палати, на агенциите за научни изследвания и иновации, на агенциите за насърчаване на инвестициите, както и паралелни срещи на бизнес партньорите. Приоритетни за страните-членки на Инициативата „Три морета“ са инвестиции в транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура. Предвидени са дискусии в отделни панелни сесии на теми енергетика, иновации, транспорт и дигитализация, както и за Инвестиционния фонд на Инициативата.

Форумът и отделните панели от програмата ще могат да бъде гледани на адрес – https://3seas.eu/s-bitiya/online

Като Национален координатор от българска страна на Инициативата министърът на икономиката Кирил Петков отбеляза значението на домакинството и на възможностите, които създава тя за страните от Централна и Източна Европа. „Надявам се, че проектните предложения от България ще бъдат иновативни. Идеята е към стандартните оси – транспортна, енергийна и дигитална свързаност да добавим четвърти панел „Иновации“. Вярвам, че това ще е нова посока“, допълни той. Министър Петков коментира, че фокусът на това събитие ще бъде върху иновациите, дигиталните технологии и стартъпите, като усилията трябва да бъдат насочени към това малките и средни фирми да могат да срещнат потенциални свои клиенти или доставчици, за да има реални сделки за българските компании.

„Инициативата „Три морета“ се роди като инструмент за постигане на по-ефективно регионално сътрудничество, по-висок икономически ръст и реално социално и икономическо сближаване между Източна и Западна Европа. Работим заедно, така че нашият регион да стане много по-привлекателен за инвестиции и за младите хора и затова се нуждаем от конкретни, практически действия. Осигуряването на платформа за сътрудничество между бизнеса в рамките на „Три морета“ е ключов инструмент на Инициативата, който ще даде стимул на дигитализацията, търсенето на интелигентни и съвременни решения в индустрията, както и за привличането на нови мащабни инвестиции“, е позицията на президента Румен Радев, който тази година е домакин на срещата на най-високо равнище.

“Регионът между Балтийско, Адриатическо и Черно море има огромен потенциал, страхотни хора и бизнес лидери с визия и знания. Това са сред факторите от най-голямо значение за устойчив ръст и развитие. Този регион се нуждае от свеж капитал, който да захрани трансгранични иновативни проекти от общ интерес и полза. Ето защо Американските камари от региона на Три морета трябва да си партнират с правителствата, с инвестиционните фондове и предприемачите, за да отключат този потенциал за едно по-добро общо бъдеще. За Американската камара в България е чест да сътрудничим с толкова много заинтересовани страни и институции в подготовката на Бизнес форум „Три морета“. Наша обща цел е той да е успешна стъпка на развитие на Инициативата „Три морета“, каза Оливие Маркет, президент на Американска търговска камара в България.

Целите на Бизнес форума са:

  • да промотира Инициативата като инструмент за привличане на нови инвестиции към Централна и Източна Европа, които да финансират транс регионални и трансгранични проекти от стратегическо значение в областта на енергийната сигурност и диверсификация, транспортната и дигитална свързаност.
  • да стимулира индустриалното сътрудничество и създаването на преки контакти между бизнес средите от държавите от региона в областта на иновациите, новите технологии и научно – приложните изследвания с оглед създаване на условия за пълноценна реализация на повече квалифицирани и образовани млади хора в региона на Централна и Източна Европа.
  • да спомогне за създаване на привлекателен инвестиционен и бизнес климат, на основата на принципите на свободния пазар, прозрачност и конкурентоспособност, с оглед привличане на свежи стратегически инвестиции и частни капитали към региона.

Бизнес форумът ще предостави отлични възможности за запознаване на участниците с най-актуалните пазарни тенденции в специализираните панели (енергетика, транспорт, иновации и цифровизация), както и да научат повече за функционирането на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ и изискванията към представяните към фонда проекти.

Онлайн платформата на инициативата също така предоставя възможности за онлайн осъществяване на преки контакти и провеждане на онлайн бизнес срещи между всички регистрирани участници.

Регистрацията за онлайн участие във форума е отворена на следния линк:

https://meeting15.com/en/join-event/the-ministry-of-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510

Инициативата бе създадена през 2016 г. на срещата на президентите на страните-участнички в Дубровник, Хърватия. След като през октомври 2020 г. в Талин президентът Румен Радев прие от естонската си колега Керсти Калюлайд домакинството на инициативата за регионално сътрудничество „Три морета“ страната ни пое процеса на координация на инициативата, която обединява 12 европейски държави, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Домакинството на Република България на Инициативата „Три морета“ през 2021 г. е логично продължение на участието на страната ни в този регионален формат.

Споделете