Loading...

В София ще се проведе втори информационен ден за отварянето на първата процедура по ОПИК 2014-2020 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

В София ще се проведе втори информационен ден за отварянето на първата процедура по ОПИК 2014-2020 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Поради огромния интерес от страна на бизнеса към първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подобряване на производствения капацитет в МСП” по одобрената Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 в София ще се проведе втори информационен ден.

Събитието ще се състои на 27 май 2015 г. /сряда/, в зала „Диамант“ на хотел „Рамада“ /бивш „Принцес“/, от 10.00 часа до 14.00 часа. Регистрацията ще започне от 9.30, а събитието е открито за всички.

Проведеният на 21 май 2015 г. в София информационен ден протече при изключително висок интерес от страна на бизнеса, в резултат от което се оказа, че капацитетът на залата, в която беше проведено събитието, е крайно ограничен. Поради този факт, Министерство на икономиката организира втори информационен ден, на който да може да се отговори на всички въпроси от страна на бизнеса по процедурата.

В рамките на проведените в периода 11 – 21 май 2015 г. информационни дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София.

Споделете