Loading...

Възможностите пред българския бизнес за сътрудничество с Босна и Херцеговина обсъдиха заместник-министърът на икономиката Любен Петров и колегата му Мато Франичевич

Възможностите пред българския бизнес за сътрудничество с Босна и Херцеговина обсъдиха заместник-министърът на икономиката Любен Петров и колегата му Мато Франичевич

Българският бизнес може да търси възможности за сътрудничество с Босна и Херцеговина в доставките на стоки от хранително-вкусовата промишленост като захарни изделия, месни и млечни продукти, консерви, вина и високо алкохолни напитки. Българските предприятия могат да намерят пазарна ниша в секторите на дървопреработващата промишленост и производството на мебели, химическата, фармацевтичната и нефтохимическата промишленост, текстилната промишленост, металопреработващата промишленост и др. За това се договориха заместник-министърът на икономиката Любен Петров и Мато Франичевич, заместник-министър на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина. На съвместната среща двамата заместник-министри се споразумяха за ускоряване на работата по сформирането на Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, както и да се подготви споразумение за сътрудничество между Агенциите за малки и средни предприятия на двете държави. Любен Петров изтъкна, че въпреки традиционно добрите отношения между България и Босна и Херцеговина, съществува неизползван потенциал в областта на търговско-икономическите връзки. За да се насърчи търговско-икономическото сътрудничество, могат да бъдат организирани участия на специализирани изложения в България и Босна и Херцеговина и бизнес-форуми, включително и чрез активна съвместна дейност на търговските камари и браншови организации от двете страни, допълни заместник-министър Петров. Той поясни, че българските фирми притежават опит и могат се включат в изграждане на планираните инфраструктурни обекти в Босна и Херцеговина. Ето защо те биха проявили интерес към получаване на информация за обявени и планирани търгове в областта на инфраструктурата, строителството и енергетиката, каза в заключение заместник-министър Любен Петров.

Стокообменът между България и Босна и Херцеговина за 2014 г. е на стойност 84 901 млн. евро, от които износ 42 186 млн. евро и внос 42 715 млн. евро. Тенденцията е за увеличение както на износа, така и на вноса. През последните години се отчита диверсификация на износа към Босна и Херцеговина, като все по-осезателно присъстват продукти на хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката. Във вносната листа традиционно преобладават суровини и материали.

По данни на Министерството на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина общият размер на българските инвестиции от България за периода май 1994 – септември 2014 г. се оценява на 11.6 млн. евро. По-големите български инвестиции за периода са в компаниите: „Алпен Фарма”, Сараево, придобиването на 70.6% от цигарената фабрика в Баня Лука от Булгартабак и др. За периода 2000-2014 г. инвестициите от Босна и Херцеговина в България са на стойност -2.7 млн. евро.

Споделете