Loading...

Възстановена е работата на Националния съвет за защита на потребителите

Възстановена е работата на Националния съвет за защита на потребителите

Националният съвет за защита на потребителите към Министерство на икономиката се събра днес на първото си заседание след деветгодишно прекъсване. „Със сформирания нов състав на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и с хората от неправителствения сектор, стигнахме до извода, че трябва да дадем по-висока гласност на конкретните казуси и на правната рамка за защита на потребителите, защото има редица промени в директиви и в регламенти на Европейския съюз”, каза министърът на икономиката Божидар Лукарски след заседанието.

На заседанието председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов представи приоритетите на комисията. Бяха изслушани презентации на Българската национална асоциация „Активни потребители“ и на „Сдружение за правна помощ на потребителите“ – Пловдив, както и на Европейската потребителска консултативна група. Обсъдени бяха основните промени в Закона за защита на потребителите, с които се въвеждат специализирани помирителни комисии за алтернативно решаване на потребителски спорове и еврорегламент за онлайн решаване на такива спорове.

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева заяви след заседанието, че основната цел на Националния съвет за защита на потребителите е да бъдат подтикнати потребителите да търсят сдруженията, да са активни за това, което се случва на пазара и да бъдат достатъчно информирани. „Тези директиви, за които непрекъснато говорим – за хармонизация с европейското законодателство, трябва да се преведат на достъпен език и да достигнат до тези, на които са необходими”, заяви Везиева. „Съветът с тези свои функции и състав цели основно българският гражданин да бъде активно информиран за това какви са неговите права по отношение на потреблението, какви са неговите задължения и към какви институции може да се обърне”, посочи заместник-министърът на икономиката.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов изтъкна основните направления, които ще бъдат приоритетни за Съвета, като основна негова функция той очерта подобряване координацията и взаимодействието между всички контролни и регулаторни органи при защита на потребителските права. „Със съдействието на Министерство на икономиката и с координацията, която имаме с неправителствения сектор насочваме усилия в контрола на пазара по отношение на откриването и изземането на опасни стоки, както и възпрепятстване на възможността да се предоставят опасни услуги. Тази практика ще бъде съсредоточена най-вече в туристическия продукт, където след началото на туристическия сезон нашата комисия провежда активна контролна кампания”, поясни Маргаритов. Председателят на КЗП каза, че друг приоритет ще бъде защитата на икономическите права на потребителите, установяване и премахване на нелоялни търговски практики, установяване и премахване на клаузи от договорите с общи условия, които се предлагат на потребителите и контрола върху качеството на потребителския продукт.

Маргаритов обяви, че КЗП ще има постоянни приемни през летния сезон във Варна, Бургас, к.к. „Слънчев бряг”, Созопол, Приморско, к.к.”Златни пясъци” и к.к. „Албена”. Временни открити офиси на комисията ще има в Китен, Царево и Обзор, като така ще бъде обхваната максимално територията на почиващите по Българското Черноморие. На място туристите ще имат възможност да получат информационни материали за своите права, да получат консултация от експерт или да подадат сигнал за евентуални нарушения.

Споделете