Loading...

Вицепремиерът Нинова: МС прие Закон за колекторските фирми, който ще защити българските граждани

Вицепремиерът Нинова: МС прие Закон за колекторските фирми, който ще защити българските граждани

Това е първият изцяло нов Закон на нашата коалиция

Министерски съвет приехме дългоочаквания Закон за колекторските фирми. Това заяви на извънреден брифинг вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, който бе внесен изцяло по инициатива на Министерството на икономиката и индустрията.

Вярваме, че с него решаваме един също дълго отлаган проблем, както и въпроса с дългогодишния тормоз и натиск върху хиляди потребители. Много пъти е правен опит този Закон да бъде разглеждан в Народно събрание, но винаги се е препъвал. Допускам заради много съществени финансови интереси, тъй като става въпрос за оборот от около 4 млрд. лв.

Радвам се, че с правителството имаме политическата воля и категоричност, за да решим този проблем. Още днес законът ще тръгне към Народното събрание. Също така, вярвам, че ще бъде приет от Народното събрание, защото е предварително консултиран с четирите парламентарни групи от управляващото мнозинство, консултиран е с множество потребителски организации, с омбудсмана. Направихме много широко обществено обсъждане, благодаря на всички колеги и експерти, които се включиха в изработването на закона .

Ще ви кажа няколко основни неща от Закона, с които наистина ще помогнем на хиляди потребители.

1. Фирмите, които ще изпълняват тази дейност, ще подлежат на регистрация, до сега нямаше такава и абсолютно своеволно и от юридически, и от физически лица се събираха вземания.

2. Тези фирми ще трябва да имат капитал от 500 000 лв.

3. Освен това ще трябва да имат застраховка професионална отговорност, ако нанесат щета или вреда на някого, то тя да бъде покрита от тази застраховка.

4. Ръководството на тези фирми трябва да са неосъждани лица и такива, срещу които не се водят наказателни дела.

5. Те са длъжни преди да престъпят към каквото и да е действие да уведомят длъжника и да го поканят да изпълни доброволно задължението си.

6. Длъжникът има право да оспори това търсене.

7. Задължени са да не звънят и да не упражняват натиск и каквато и да е интервенция върху хората от 20 до 7 часа., както и в почивни, и в празнични дни. Следващото позвъняване да бъде не по-рано от два дни, без облепване на обществени места – домовете, блоковете на хората, с информация за техните задължения.

8. И най-важното, колекторите нямат право да искат по-голяма сума от тази, която е в първоначалното задължение, т. е нямат право да начисляват онези много такси и комисионни, които събират за себе си и с което един дълг от 50 лв. става 500 лв. Само основното задължение и единствено лихвите за забавяне, които са законната лихва.

9. Законът предвижда при неизпълнение при тези задължения да има сериозни санкции и глоби. Глоба за физически лица от 5- до 15 хил. лв., за юридически и еднолични търговци от 10 до 50 хил. лв.

Отново благодаря на всички, които се включиха в изработването на Закона. Той е изцяло нов от първия до последния ред. Досега тази материя не е уреждана и е първият изцяло нов закон на нашата коалиция.

Обръщам се към всички онези хора, които до сега са били подложени на тормоз и на несправедливо търсене на огромни суми от тях, полагаме всички усилия да ви помогнем. Държавата ще ви защити от тези посегателства върху честта, достойнството и имуществото.

Свързана медия

Споделете