Loading...

Водещи испански фирми от отбранителната индустрия търсят сътрудничество с български партньори

Водещи испански фирми от отбранителната индустрия търсят сътрудничество с български партньори

Дванадесет от най-големите испански производители на продукти и технологии, свързани с отбраната взеха участие в Българо-испански бизнес форум. Форумът има за цел да покаже потенциала и възможностите на българския отбранителен сектор и да идентифицира възможни области за бъдещо сътрудничество и коопериране в контекста на актуалните европейски инициативи в сферата на отбраната като Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (PESKO) и Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP). Събитието беше открито от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова. В него взеха участие и националните директори по въоръженията на Р България и Кралство Испания ген. Красимир Кънев и адмирал Гонзалес Гомес, както и представители на над 25 български фирми.

По думите на зам.-министър Иванова EDIDP бележи нов етап в ангажиментите на ЕС по отношение на отбранителната индустрия на държавите-членки. „Програмата има за цел да създаде една по-конкурентоспособна, интегрирана и иновативна отбранително-технологична и индустриална база, която да гарантира не само по-високо ниво на автономност на ЕС, но и сигурността на европейските граждани. А не на последно място, ще допринесе за икономически растеж и заетост в целия ЕС“, подчерта тя.

Икономическият зам.-министър изтъкна още, че секторът на отбраната е един от най-важните сектори за икономиката на всяка една държава. Тя изрази задоволство от устойчивия ръст на приходите от продукти и услуги в тази област. И допълни, че технологичният капацитет на нашите традиционни производители на отбранителна продукция е добре известен, но секторът е немислим без информационните и комуникационните технологии. „Космическото пространство създава нови възможности за научни изследвания. Можем да се гордеем, че в тази област действат иновативни български МСП“, заяви зам.-министър Иванова. Министерството на икономиката активно съдейства за установяването на дългосрочни индустриални сътрудничества, насърчава българските фирми да участват в инициативи, програми и дейности на НАТО и ЕС с индустриална насоченост.

Споделете