Loading...

Южнокорейски компании проявяват интерес към инвестиции в инфраструктурни проекти в България

Южнокорейски компании проявяват интерес към инвестиции в инфраструктурни проекти в България

Южнокорейски компании проявяват интерес към инвестиции в инфраструктурни проекти в България. Това стана ясно на среща на зам.-министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева със заместник-министъра на външните работи на Република Корея по икономическите въпроси г-н Ли Тае-Хо. Срещата е част от посещението на делегация от Република Корея за Първата учредителна сесия на българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се провежда в София.

Г-н Ли Тае-Хо изтъкна, че корейските компании с интерес към инфраструктурните проекти в България са с голям опит в областта и работят по такива проекти успешно по цял свят. Корейският зам.-министъра на външните работи по икономическите въпроси представи и две корейски компании, които са заявили конкретен интерес за инвестиране в България и вече правят предварителни проучвания за тяхната инвестиция. Едната от тях се занимава с производство на електрически автомобили, а другата с преработка на сирене.

Зам.-министър Везиева посочи, че Република Корея е важен икономически партньор за България, и че усилията ни са насочени към насърчаване на двустранното сътрудничество и засилване на икономическите връзки между двете страни. „Нашето желание е да насърчим по-нататъшното разширяване на инвестициите и на икономическото сътрудничество с Република Корея“, допълни Везиева.

Възможни направления за активизиране на сътрудничеството с Корея, по нейни думи, са в сферата на иновациите и високите технологии, сектори които водят до устойчиво развитие и създаване на висока добавена стойност. Зам.-министър Везиева изтъкна пред корейския си колега възможностите да привлечем корейски инвестиции в перспективни сектори у нас, в които разполагаме с добри специалисти като информационни и комуникационни технологии, електротехника и производство на автомобилни части. Тя представи и възможностите за партньорство с корейски инвеститори в индустриалните зони в България, както и в „София Тех Парк”.

Двустранният ни стокообмен с Корея в последните години се задържа на равнища над 200 млн. щ.д. (2010 г. – 223.1 млн. щ.д.; 2011 г. – 301.9 млн. щ.д.; 2012 г. – 271.7 млн. щ.д. ; 2013 г. – 272.6 млн. щ.д; 2014 г. – 205.6 млн. щ.д.).

За 2014 г. стокообменът между България и Република Корея възлиза на 205.6 млн. щ.д., отчитайки спад от 24.6 % спрямо 2013 г. Износът се равнява на 96.1 млн. щ.д. (намаление от 39.4 % спрямо предходната година), а вносът на 109.5 млн. щ.д.

За първите шест месеца на 2015 г. стокообменът между България и Република Корея е на стойност 72.35 млн. щ. д.,в това число 27.05 млн. щ. д. износ от България и 45.3 млн. щ.д. внос от Корея.

Споделете