Loading...

За съмнения и нередности по ОПИК – подавайте сигнали

За нередности и съмнения по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” – 2014-2020 (ОПИК), Министерството на икономиката предоставя актуален мейл и телефон за връзка:

signali@mi.government.bg

02/9407421

Споделете